Misją naszego przedsięwzięcia jest:

1. Stworzenie rozwijającej się sieci samoobsługowych spożywczych sklepów osiedlowych średniej wielkości.
2. Oferowanie mieszkańcom w pobliżu miejsca ich zamieszkania możliwości szybkiego i sprawnego dokonania zakupu dobrej jakości towarów pierwszej potrzeby w umiarkowanych cenach.
3. Ciągłe poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów działalności w celu zapewnienia korzystnych cen dla klientów, stabilnych miejsc pracy dla pracowników i spodziewanej rentowności dla właściciela.


Nasze podstawowe zasady to:

1. Zaspakajać potrzeby klientów w możliwie najlepszy sposób.
2. Pamiętać, że podstawą obecnych i przyszłych sukcesów jest rentowność.
3. Firma rozmawia ze swoimi klientami i uwzględnia ich opinie i sugestie.
4. Firma dba o współpracowników i proponuje im pracę zespołową.
5. Firma buduje trwałe relacje z dostawcami i kooperantami.
6. Niskie koszty, które pozwalają oferować umiarkowane ceny.
7. Prostota metod pracy, która zwiększy szybkość działania i obniża koszty.
8. Wizerunek firmy jest jej rzeczywistością.