Drzewa

Drzewo jest mocniejsze niż lew i niż wół,
Drzewo nawet przerasta żyrafę,
A człowiek jak zechce, to zrobi z drzewa stół
Albo drzwi, albo nawet szafę.

Kiedy się przebiega aleją,
Widać drzewa potężne i masywne,
Ale chodzić drzewa nie umieją –
Czy to nie dziwne? (...)

Dęby udałyby się do Piły
I szukały tam pił w niemałym trudzie.
A jawory by się bawiły
W „Jawor, jawor, jaworowi ludzie”. (...)

Jan Brzechwa

„Jawor, jawor, jaworowi ludzie,
co wy tu robicie?
Budujemy mosty, dla pana starosty.
Tysiąc koni przepuszczamy,
A jednego zatrzymamy.”

Jawor – drzewo życia.

„W dawnych czasach stało we wsi Januszów wielkie drzewo, które po polsku zwie się Jawor. U korzeni tego drzewa biło źródło, które od tego drzewa zwane było wówczas Jaworzyca”.

Księga Henrykowska

Stąd jaworowi ludzie z ludowych pieśni którzy „budowali mosty dla pana starosty”, i którzy od pasa w górę tatuowali swoje ciała motywami liści i gałęzi tego drzewa. Wydaje się, że pierwotnie nazwa pochodziła od apa-aba-awa-jawa-jawar-waryo czyli woda, a wiec było by odwrotnie i to od wód źródeł nazywano drzewo życia aworem. Awarzy mogą też być skróconą formą słowa g’awarit-g’aworzyć, a więc mówić wysławiać się czyli są synonimem nazwy Słowianie.

Wybraliśmy drzewo jawor jako logo naszej sieci, gdyż jest ono dla nas inspiracją do tego by:
- być jak ono „mocniejszym niż lew i niż wół” zapewniając nam i naszym rodzinom „potężne i masywne” podstawy naszej egzystencji;
- być jak ono użytecznym dla naszych klientów, może nie po to by „zrobić z drzewa stół” lecz po to by zawsze zapewnić naszym klientom produkty na stół;
- być jak ono synonimem dobrej narodowej tradycji i słowiańskich korzeni;
- być jak „jaworowi ludzie” umiejący bawić i cieszyć się pracą i życiem, ale również godnie okazywać przywiązanie do paradygmatów, może nie poprzez tatuowanie naszych ciał, ale poprzez szacunek do wartości jakie niesie logo firmy noszone w pracy na naszych służbowych strojach.